مطالعه بیشتر

پروژه افرا مارکو

نوع پروژه: ساختمانی/ مالک پروژه: شرکت توسعه سرمایه آلتون/ شروع پروژه: پاییز ۱۴۰۱/ بازه زمانی: ۱۲ ماه/ بازگشت سرمایه: ۳۵%/ تضامین: تضمین اصل سرمایه توسط “شرکت توسعه سرمایه آلتون”

author

توسعه سرمایه آلتون

مطالعه بیشتر

واردات 3000 دستگاه کارتخوان

مالک پروژه : تجارت الکترونیک آلتون/ نوع پروژه: تجاری/ شروع پروژه: زمستان ۱۴۰۱/ بازه زمانی: ۱۲ ماه/ بازگشت سرمایه: ۳۰%/ تضامین: تضمین اصل سرمایه توسط “شرکت تجارت الکترونیک آلتون”

author

تجارت الکترونیک التون